PULS+

2019: Vetenskapligt stödmaterial med sambandet mellan fysisk pulshöjande aktivitet och hjärnhälsa, kognition, exekutiva funktioner, studieprestation och studieresultat. Bygg er verksamhet på vetenskaplig grund.

2019: Resultat från praktiknära forskning i skolan dvs ”Pulsstudien i Helsingborgs Stads Skolor Årskurs 7 . Sju minuters puls i klassrummet ger bättre koncentrationsförmåga, arbetsminne och inlärning. Publicera oktober 2019.

2018: Deltar i flera vetenskapliga pulsstudie, som visar positiva resultat på koncentration & arbetsminne på elever i årskurs 7! Hur ser det ut i åk 2? Föreläser för skolor, föreningar, förvaltningar, företag och nationella konferenser. Initierar och arrangerar nationella och internationella konferenser. Den 15/8 föreläste legenden Paul Zientarski i Helsingborg.

2017/18: Studiebesök på Naperville Central High School, USA. Forskningsprojektet "Physical activity and education - a study in Helsingborg schools". Pulsträning kopplat mot uppmärksamhet, arbetsminne och olika lärstilar i matematik. Aktiva klassrum.

2016/17: PULS+: Pulsträning kopplat mot koncentration och uppmärksamhet.

1015/16: PULS+: Pulsträning kopplat mot inlärning i matematik och ptoblemlösningdförmågan.

2014/15: Planering av pilotprojektet Puls+.

Följ Puls+ på Facebook. Gå med i facebookgruppen "Aktiva klassrum".

Kontakt: arne.kastenbom@helsingborg.se.

torsdag 22 november 2018

Parkskolan i Teckomatorp uppmäksammas av SR och media.

Samtliga Svalövs skolor deltar i ett treårigt hälsoprojekt som sker i samarbete med idrottsvetenskapliga institutionen vid Linnéuniversitetet. Anders Hansens bok Hjärnstark ligger som grund i projektet.
En skola som sticker ut är Parkskolan i Teckomatorp. De har utvecklat sitt pulsprojekt på ett trevligt sätt. Skånska dagbladet skriver att "Det gäller att hålla flåset uppe – både för gammal som ung. Därför har Parkskolan i Teckomatorp inlett ett samarbete med äldreboendet Ängslyckan och målet är att alla ska må bra och röra ännu mer på sig."
Sveriges Radio besökte skolan och gjorde inslaget "Eleverna tränar med äldre".
Alla kan vinna något av att röra på sig tillsammans och det här är ett bra exempel för andra kommuner och skolor att ta efter för att arbeta långsiktigt och hållbart med fysisk aktivitet och hälsa.
På Parkskolan arbetar de även med pulspass på morgonen, brain breaks flera gånger under dagen, aktiva och flexibla klassrum, aktiva raster, physical literacy och värdegrundsarbete.
Bra jobbat Anders Stålhandske och Krister Stjärnkvist!