PULS+

PULS+ startade pionjär- och utvecklingsarbetet om sambandet mellan fysisk aktivitet och hjärnans tankemässiga förmågor 2014.

Resan har varit fantastisk med bl.a. pilotprojekt, besök på Naperville Central High School med Mr Zientarski och Mr Sladkey, Pulsstudien, vårt vetenskapligt stödmaterial, samverkan med nationella och internationella experter och eldsjälar, intervjun med Dr Charles Hillman, otaliga föreläsningar och arrangemang.

Få har både gjort pilotprojekt med elever och en egen vetenskaplig studie. Vår studie "Effekten av fysisk aktivitet i matematikundervisningen" visar att 7 minuters pulsaktivitet förbättrar koncentration och arbetsminne hos 13-åringar.

Vi är först i Sverige att, tillsammans med forskare från Helsingborg och Kristianstad, mäta effekterna av pulshöjande fysisk aktivitet i klassrummet. Det behövs en ny syn på fysisk aktivitet och en jämlik hälsa.

PULS+ bygger broar till ny forskning och har ett imponerande nätverk av hjärnforskare.

Tips! Följ Puls+ på Facebook och i facebookgruppen Aktivaklassrum. Bloggen har en halv miljon läsare och nästan 1000 inlägg. Helt gratis.

Boka våra populära föreläsningar, kurser, workshops mm. Kontakt: arne.kastenbom@gmail.com.

torsdag 5 oktober 2017

Pulsstudien i Helsingborg har startat.

Pulsstudien i Helsingborgs Stads Skolor, designad av Andreia Balan, har startat. Det är kanske landets intressantaste vetenskapliga pulsstudie och om den visar positiva resultat så har den stor potential att göra avtryck i Sverige. Studien genomförs på fem olika grundskolor, åk 7, och varje matematiklektion inleds med pulshöjande fysisk aktivitet. Det innebär att eleverna får röra på sig och aktivera hjärnan för inlärning tre gånger i veckan från vecka 40 till vecka 7. Vi mäter koncentration, arbetsminne och inlärning i matematik.